1. Vores detaljer
  Denne hjemmeside er den officielle webshop for produkter udbudt af VinorageTM.
  Terndrupvej 69
  9460 Brovst
  Telefon: 28 97 95 23 / 51 89 51 13
  Mail: kontakt@vinorage.dk
  Web: vinorage.dk
  CVR-nr. 38765523
  Har du spørgsmål til brugen af vores website/shop eller til vores varesortiment, er du altid velkommen til at give os et kald eller sende en mail. Efterspørger du en specialdesignet/specialfremstillet vare, som vi ikke har i webshoppen, så kontakt os endelig med din forespørgsel – så gør vi vores bedste for at hjælpe.
 2. Priser, restordrer og udgåede varer
  Alle priser her på siden er angivet i DKK inkl. moms, og priserne er gældende på købstidspunktet. Det kan hænde, at en vare – eller dele af en løsning – er udsolgt, i restordre eller udgået på købstidspunktet. I så fald vil vi kontakte dig.
 3. Bestilling
  Når du afgiver en ordre på www.vinorage.dk, accepterer du at indgå en købsaftale med os. Når du handler hos Vinorage, skal du afgive en række oplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger er nødvendige ift. vores ordrehåndtering, men også for at vi kan kontakte dig, hvis der er problemer med din ordre i form af udsolgte varer, restordrer eller lignende. Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer al korrespondance med os. Bestillingen foregår ved, at du udfylder formularen med kundeoplysninger samt godkender ordren. Herefter modtager du en ordrebekræftelse via e-mail.
 4. Betaling
  Betaling for varer indkøbt på vinorage.dk sker kontant i DKK ved brug af bankoverførsel, dankort eller andet vist betalingskort. Enhver form for pengeoverførsel gennem vinorage.dk foregår via en sikker krypteret forbindelse. Vinorage gemmer ikke dine betalingskortoplysninger, og når din betaling er gennemført, slettes samtlige informationer om dit betalingskort.Betaling af ordrer falder i to rater: 1. rate er et depositum, som udgør 25 % af den samlede købesum inkl. moms og eventuel fragt. Beløbet trækkes på dit betalingskort, idet du afgiver din bestilling. Vælger du at betale med bankoverførsel, bliver ordren først accepteret og sat i produktion, når 1. rate er indbetalt. Information om, hvordan indbetalingen skal foregå, vil blive fremsendt i en mail ved gennemført bestilling på vinorage.dk.2. rate udgør de resterende 75 % af den samlede købesum inkl. moms og eventuel fragt. Når du afgiver din ordre, godkender du samtidig, at 2. rate automatisk trækkes på dit betalingskort sideløbende med fakturering og afsendelse af varerne.Hvis du i tidsrummet mellem betaling af 1. og 2. rate får nyt betalingskort og dermed nye kortoplysninger, eller hvis der på anden vis forekommer ændringer i dine kortoplysninger, således at 2. rate ikke vil kunne hæves i henhold til de samme oplysninger, som gjaldt for betaling af 1. rate, er du forpligtet til at meddele Vinorage herom med det samme. Ved denne lejlighed er du forpligtet til at aftale, hvorledes du inden leveringen af de bestilte varer skal betale 2. rate.Hvis det ikke er muligt at hæve 2. rate på den konto i henhold til de kortoplysninger, du har givet i forbindelse med din ordre, og såfremt du ikke inden leveringstidspunktet på anden vis har betalt 2. rate, er Vinorage berettiget til, efter eget valg, at kræve købsaftalen gennemført som aftalt eller at beholde varerne samt beholde depositummet, så du derved mister 1. rate. Derudover vil Vinorage kunne kræve erstatning for sit tab, der bliver en følge af din misligholdelse med betalingen af 2. rate.
 5. Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
  Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
 6. Levering
  Vinorage leverer til adresser på brofaste øer i hele Danmark. Leveringstiden kan variere afhængigt af den enkelte vare, men vil fremgå af din ordremodtagelse. Såfremt din ordre skulle blive forsinket, sender vi dig en e-mail med information herom. Bor du på en ikke brofast ø, så kontakt os med henblik på levering.
 7. Ansvarsfraskrivelse og garanti
  Vinorage yder i henhold til købeloven 2 års fuld garanti på alle varer, såfremt varen ikke fungerer efter hensigten eller går i stykker ved almindelig anbefalet brug.
  Vinorage kan dog ikke holdes erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling, undladelse eller øvrige forhold, som ligger uden for Vinorages kontrol – fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
 8. Reklamation, fortrydelsesret og returnering af varer
  Som privatperson (forbruger) har man normalt 14 dages fortrydelsesret ved køb af varer online. I nærværende handelsbetingelser fraviges dette udgangspunkt af følgende årsag: Hos Vinorage er alle varer, der bestilles, specialfremstillet på baggrund af købers individuelle behov og ønsker. Produkterne fremstilles således i henhold til de af køber angivne mål og specifikationer. Produktionen af de bestilte varer påbegyndes automatisk og umiddelbart efter, at køber har afgivet sin ordre, og betalingen er gennemført. Af ovennævnte hensyn accepterer købere af varer hos Vinorage, at fortrydelsesretten er begrænset. Hvis du har ændringer til en ordre, skal Vinorage underrettes herom inden for 12 timer efter, at din bestilling er gennemført.
 9. Fragtskader
  Inden køber kvitterer for modtagelse, skal køber ved levering kontrollere produkterne for fragtskader. Køber skal således kontrollere, om emballagen er brudt, eller om der er andet, der indikerer skader. Slutteligt skal det bestilte antal enheder svare til det leverede. Ved skade modtages ordren med konkret forbehold på fragtbrevet, og du bedes kontakte Vinorage på kontakt@vinorage.dk inden for 24 timer og meddele os herom. Bemærk: Vi anbefaler, at du modtager ordren trods skade, da genlevering vil ske for din regning. Billeder af skaden skal tages inden udpakning, ellers bortfalder reklamationsretten. Hvis fragtbrevet er underskrevet af køber uden anmærkninger, er det ikke muligt sidenhen at kræve erstatning for fragtskade eller for manglende enheder. I det tilfælde kan Vinorage ikke udbedre eller producere en ny vare uden beregning.
 10. Fejl og mangler
  Efter ordren er leveret på din adresse skal du gennemgå den grundigt for fejl og mangler. Gennemgå ordren i henhold til din ordrebekræftelse og tjek, at alt er som bestilt. Skulle der mod forventning være fejl eller mangler ved din ordre, bedes du indsende en reklamation på dette senest 8 dage efter, at ordren er blevet leveret. Billeder af fejl/mangler tages inden montering, ellers bortfalder reklamationsretten. Bemærk: Du bedes vente med at montere varen, indtil du har fået svar på din reklamation.
 11. Reklamation og garanti
  Køber kan gøre mangelbeføjelser gældende (reklamere) i henhold til gældende dansk lovgivning, hvis en købt vare mod forventning er behæftet med en fejl eller mangel. Som køber hos Vinorage har du derfor minimum 24 måneders reklamationsret. Bemærk: Vi har desværre ikke mulighed for at sælge vores varer til udlandet, herunder også Grønland og Færøerne. Vores garanti omfatter ikke produkter, der monteres i udlandet, herunder også Grønland og Færøerne. At reklamationen er berettiget er naturligvis et krav. Manglen må ikke være opstået som følge af fejlagtig brug eller fejlagtig montering af produktet eller anden skadeforvoldende praksis. Alle reklamationer skal foretages via vores kontakt@vinorage.dk. Husk at vedhæfte billeddokumentation for skaden. Transportskader skal anmeldes senest 24 timer efter, at køber har modtaget sin ordre. Ved fejl og mangler har køber 8 dage til at indsende en reklamation. Bemærk: Køber skal vente med at montere produktet, indtil han eller hun har fået svar på sin reklamation. Fejl eller mangler, der efterfølgende inden for den almindelige reklamationsperiode måtte opstå, skal hurtigst muligt anmeldes via kontakt@vinorage.dk. Vinorage er i alle tilfælde berettiget til inden for rimelig tid at afhjælpe skaden, foretage ombytning eller tage de pågældende varer retur. Vinorage kan ved berettiget reklamation agere ved at udbedre skaden, erstatte med ny vare eller give dekort på produktet. Hvis Vinorage leverer en ny vare, dækkes montageudgifter ikke.
 12. Databeskyttelse
  Alle oplysninger, som du leverer i forbindelse med shopping på vores hjemmeside, bliver udelukkende brugt til at sikre en nem og bekvem shoppingoplevelse. Ingen data, der identificerer den enkelte besøgende, videregives til nogen tredjepart.
 13. Disclaimer samt forbehold for ændringer
  Vi bestræber os på, at alle oplysninger på www.vinorage.dk er korrekte. Indimellem kan der være prisændringer, udsolgte varer, restordrer eller utilsigtede fejl på hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at blive fritaget for ansvar for fejl eller ændringer, der er afholdt i denne henseende. Medmindre andet er angivet, er ingen medarbejder, samarbejdspartner eller repræsentant for Vinorage ansvarlig for skader opstået som følge af brug af denne hjemmeside eller de produkter, der sælges på denne hjemmeside. Vinorage forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.